Truyện

Định Mệnh

Tác giả: Lam Nhi

Pairing: Trần Dụ Phong x Đồng Nhiễm (Lấy cảm hứng từ Yoon Doojoon và Yang Yoseob của B2ST)

Rating: T

Length: Chaptered.

Category: Hiện đại văn

Disclaimer: Nè, mọi thứ trong này là của tôi!

Warning: Đam Mỹ  và những-chuyện-bóng-gió-cấm-trẻ-dưới-15. Tác giả đã 18, nhưng còn bạn? Bạn đã đủ tuổi chưa? Nếu chưa mà vẫn muốn đọc, tác giả không chịu trách nhiệm về những thương tổn về mặt tinh thần truyện có thể gây ra cho bạn.

.

.

Đùa chút thôi, đây không phải truyện M với lại MA

Prologue:

Anh vốn chẳng tin vào định mệnh… Bởi vì đó là định mệnh của đôi ta nên anh mới dễ dàng như thế… Còn nếu không, tự anh sẽ tạo ra định mệnh cho mình………

Chương một

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: